Państwo i Społeczeństwo

Strona internetowa: pis.ka.edu.pl Pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydawane jest od roku 2001. Początkowo ukazywało się dwa razy w roku, obecnie wychodzi jako kwartalnik. Na jego łamach publikowane są artykuły związane z naukami politologicznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi. Czasopismo Dalej…

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Strona internetowa: ksm.ka.edu.pl Kwartalnik wydawany jest od roku 2004. Skierowany jest do czytelników zainteresowanych zagadnieniami polityki międzynarodowej, politologii, współczesnej ekonomii oraz kulturoznawstwa. Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów).

European Polygraph

Czasopismo wydawane jest jako kwartalnik od roku 2007. Podejmuje tematykę i analizuje zagadnienie kłamstwa w prawoznawstwie, naukach kryminalistycznych, psychopatologii, psychologii i psychologii sądowej. Zawiera publikacje oryginalnych badań, obserwacji, naukowych dochodzeń i recenzji książek. Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Dalej…

Medicine and Public Health

Medicine and Public Health Nowe czasopismo Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tematyka periodyku obejmuje zakres szeroko pojętych nauk medycznych i zdrowia publicznego. Półrocznik wydawany jest w języku angielskim, wersją pierwotną jest forma elektroniczna Dalej…

Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały

Strona internetowa: sp.ka.edu.pl Każdy tom porusza inne zagadnienie, m.in. z zakresu nauk prawnych, administracji publicznej, finansów publicznych, integracji europejskiej. Adresowane do prawników oraz studentów prawa i nauk społecznych. Poruszane w nim zagadnienia mogą zainteresować również administratywistów. Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Dalej…

Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego

Strona internetowa: szd.ka.edu.pl Czasopismo ukazuje się raz w roku. Ten specjalistyczny periodyk skupia wokół siebie historyków zajmujących się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Publikuje artykuły na temat historyczno-prawnej przeszłości polskiego społeczeństwa. Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki Dalej…

Bezpieczeństwo: teoria i praktyka

Strona internetowa: btip.ka.edu.pl Czasopismo ukazuje się od 2007 r. (poprzedni tytuł – Problemy Bezpieczeństwa). Adresowane jest do odbiorców, zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa publicznego, międzynarodowego, działaniami antykryzysowymi oraz wszystkich interesujących się polityką międzynarodową XX w. Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Dalej…

Aequalitas

Półrocznik Ośrodka Badań nad Wielokulturowością Mniejszościami i Wykluczeniem działającego w Krakowskiej Akademii, jest jak na razie, jedynym w Polsce periodykiem naukowym poświęconym wyłącznie tematyce równościowej. Forma publikacji: elektroniczna Strona internetowa: aequalitas.ka.edu.pl